DatTong

GBPCAD, Bán

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Bán...
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận: profit ~90pip. Close 1/2 volume !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan