FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Ưu tiên sell trên D1 , h4
Bình luận:
chờ breark kênh nhiỏ thì sell
Bình luận:
chờ break out trên kênh h4 thí sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.