FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Ưu tiên sell trên D1 , h4
Bình luận: chờ breark kênh nhiỏ thì sell
Bình luận: chờ break out trên kênh h4 thí sell