khongro001

GBPCAD Khá đẹp để buy !!! kỳ vọng tăng cao

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Sau khi xem sét thì thấy tỉ lệ R:R khá ổn để có 1 lệnh buy khi h1 và h4 thể hiện khá rỏ xu hướng tăng !!! , sẽ có 1 đợt hồi nhẹ và tăng cao
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: mình nghĩ kỳ vọng của mình hơi cao quá sao với dự dịnh nên nếu muốn cứ cắt lệnh là đc !!! hơn x2.5 rồi !!!