khoahuynh

GBPCAD - Canh bán

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD tạo vùng kháng cự khá vững chắc ở phía trên.
Canh bán theo xu hướng chính khi giá tiếp cận vùng này.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.