NGUYENPHUCKHUONG

Kèo Sell short GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Đã có 1 sự gom hàng kéo dài trong biểu đồ H1
Thanh nến đang ủng hộ cho trader sell
Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.