NGUYENPHUCKHUONG

Kèo Sell short GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Đã có 1 sự gom hàng kéo dài trong biểu đồ H1
Thanh nến đang ủng hộ cho trader sell
Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ

Bình luận