URIFX

GBPCAD #Bán Correction

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD có khả năng dò đáy tiếp.
Bình luận: