URIFX

GBPCAD #Chờ sell

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Giá đang consolidate dung D1. Sell vẫn an toàn hơn buy.
Bình luận: Giá phản ứng với level này như mong đợi. Nếu xuống tí nữa có thể confirm, nếu break lên, hình thành ending wedge.
Bình luận: Good job
Bình luận: