DatTong

GBPCAD: Dự báo xu hướng H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- Giá đã phá vỡ trendline, cho xu hướng đi xuống
- Hiện tại giá đóng dưới cản
--> BÁN
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.