ngobao1975

GCAD tăng trong kênh giá tăng

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
D1 đang trong kênh giá tăng, giá đã chạm biên dưới của kênh giá đồng thời đã chạm kháng cự 1.735-1.74 nhiều lần mà không phá được. Khả năng giá sẽ test lại vùng kháng cự 1.775-1.78 . Tại đây giá sẽ giằng co và nếu phá vỡ vùng kháng cự này sẽ tiến về vùng kháng cự cao hơn 1.79-1.80
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.