FOREXCOM:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Mẫu dơi nâng cao
Chart Day nên rất khó để hoàn thành được mô hình