ZenoReal

Chờ bán GBPCHF (17/9)

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Chờ bán GBPCHF khi có các dấu hiệu xác nhận giá từ chối khi nó quay trở lại khu vực (Block) trong hình.
Ví dụ:
Cụm nến hay cấu trúc đảo chiều, giảm,...

***
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!