UnknownUnicorn23499361

Chờ bán GBPCHF (17/9)

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Chờ bán GBPCHF khi có các dấu hiệu xác nhận giá từ chối khi nó quay trở lại khu vực (Block) trong hình.
Ví dụ:
Cụm nến hay cấu trúc đảo chiều, giảm,...

***
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.