vegas9999

GBPCHF SELL H4

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Cặp GBPCHF mô hình cờ tăng giá
H4 đang có xu hướng điều chỉnh giảm