FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
I. Trước khi vào lệnh:

1. Vùng đảo chiều tiềm năng? CÓ

2. Tương quan Seller & Buyer thế nào? SELLER

3. PA có dấu hiệu đảo chiều tốt không? CÓ

II. Chất lượng lệnh:

1. Có tín hiệu đảo chiều uy tín không? CÓ

2. Entry có tối ưu ko? KO QUÁ NGON

3. SL có dễ bị dính ko? KHÁ KHÓ

4. TP có khả năng chạm cao ko? MAYBE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.