FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
I. Trước khi vào lệnh:

1. Vùng đảo chiều tiềm năng? CÓ

2. Tương quan Seller & Buyer thế nào? SELLER

3. PA có dấu hiệu đảo chiều tốt không? CÓ

II. Chất lượng lệnh:

1. Có tín hiệu đảo chiều uy tín không? CÓ

2. Entry có tối ưu ko? KO QUÁ NGON

3. SL có dễ bị dính ko? KHÁ KHÓ

4. TP có khả năng chạm cao ko? MAYBE