tradafx

Chờ xuất hiện tín hiệu bán với GBPCHF

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc tăng trong kênh giá.
Giá tiến đến ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.28000.
Giá đã phá vỡ xu hướng của khung thời gian 15 phút.
Chờ xuất hiện các tín hiệu bán ngắn hạn với mục tiêu giá là 1.27200.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.