FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Chờ đợi tín hiệu, có Sl theo kế hoạch " luôn luôn "
kế hoạch cắt lổ rỏ ràn
theo % , biên độ vùng giá, theo entry 2 3 lệnh
sác định công cụ cắt lổ ( cản h4 ma )
mô hình dao găm - dụ đạn
nhịp điệu thôi miên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.