NguyenThang33

Phân tích cặp GBPCHF - Long D1

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Phân tích sóng Elliott ( Bullish ): mô hình sẽ hoàn thành một mẫu bằng cách tạo sóng cuối cùng (sóng C).
Phân tích mô hình Harmonic ( Bullish ): Có vẻ như mô hình sẽ hoàn thành một mô hình Cypher Bullish nhưng nhận thấy rằng nó có thể giảm một chút trước khi tăng, có giảm xuống khoảng 60 pip.