KiemcomCapital

GBPCHF tăng tiếp theo nến D hôm qua

OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Vào hôm qua GBPCHF có cú tăng mạnh tạo 1 nến D bao phủ. Hnay chúng ta sẽ tìm điểm buy lên tiếp theo xu hướng.

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.