DvDfx27

XUỐNG CHĂNG?

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm manh nha hình thành.Chờ kết thúc hết nến ngày mà là nến giảm ta sẽ vào lệnh.