DvDfx27

XUỐNG CHĂNG?

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm manh nha hình thành.Chờ kết thúc hết nến ngày mà là nến giảm ta sẽ vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.