OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đang có 1 downtrend mạnh và đã pullback về EMA 20 trên d1, cân nhắc short tại đây nếu xuất hiện cac tín hiệu nến đảo chiều

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.