Sinvestvn

Xu hướng GBPCHF

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm của GBPCHF đang rất mạnh.
Tuy nhiên nếu kênh giá giảm bị phá vỡ với lực mạnh thì GBPCHF có khả năng đảo chiều cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.