Kittyted

GBPCHF Giá tăng

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Cập nhật ngày 13-06-2019 canh mua
1. Dự đoán nến ngày sắp đạt hình mô hình dơi
2. MACD thấp nhất trong một quý đã được test lại và tạo đỉnh mới hy vọng đạt đúng điểm 78.6
3. RSI đang ở vùng quá bán hy vọng khi tạo điểm C sẽ không vượt qua vung này
4. Chờ Fore index lên đường không
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.