ThePhi-FX

GBPCHF - RETEST TO RESISTANCE

FOREXCOM:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Nhận định về cặp GBPCHF:
1. Thoát khỏi vùng giá đi ngang;
2. Phá xuống dưới range giá đi ngang (hay hộp chữ nhật) và quay lại retest, đồng thời chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt một lệnh chờ bán quanh 50% cây pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

GBPCHF forecast:
1. GBPCHF breaks out of range;
2. GBPCHF breaks out of rectangle pattern, retest to rectangle bottom edge around 1.25846, touch EMA21;
3. Setup price action: Pinbar , sell limit 50% pinbar .
Expect to go down.
Good luck!
T.P.,

Bình luận