ThePhi-FX

GBPCHF - RETEST TO RESISTANCE

FOREXCOM:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Nhận định về cặp GBPCHF:
1. Thoát khỏi vùng giá đi ngang;
2. Phá xuống dưới range giá đi ngang (hay hộp chữ nhật) và quay lại retest, đồng thời chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar, đặt một lệnh chờ bán quanh 50% cây pinbar.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

GBPCHF forecast:
1. GBPCHF breaks out of range;
2. GBPCHF breaks out of rectangle pattern, retest to rectangle bottom edge around 1.25846, touch EMA21;
3. Setup price action: Pinbar, sell limit 50% pinbar.
Expect to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.