DatTong

GBPCHF, British Pound/ Swiss Franc

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Giá đã phá qua trendline, cho xu hướng đi xuống,
Hiện tại, đang test lại cản.
--> Chờ tín hiệu nến--> Bán
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
The price moves down. Move stoploss to entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.