TradeProEdu

GBPCHF xu hướng giảm vẫn còn mạnh

Giá xuống
FOREXCOM:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Trên biểu đồ bốn giờ. Đường Tenkan-sen nằm bên dưới Kijun-sen, đường màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi đường màu xanh lam vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span đang cắt qua biểu đồ giá từ phía trên, đám mây hiện tại đang tăng dần. Đường giá đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.2629). Mức kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.2742).

Trên biểu đồ hàng ngày, dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, các đường nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span đang cắt qua biểu đồ giá từ bên dưới, đám mây hiện tại sẽ đảo ngược từ tăng dần sang giảm dần. Công cụ đang giao dịch xung quanh biên giới dưới của đám mây. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.2571). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.2788).

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ này vẫn đang giảm. Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh của xu hướng tăng. Khuyến nghị mở các vị thế bán ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span (1.2629) và Cắt lỗ ở mức của đường Kijun-sen (1.2742).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.