dinhchien

GBPCHF - tăng với mục tiêu Elliot

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Luôn stop loss.
- 50% cho tất cả dự đoán.