SuperForex

GBP / CHF - Bạn có thấy xu hướng đảo ngược?

FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Theo quan sát, có rất nhiều ấn phẩm và bài báo tuyên bố rằng chúng ta đang chứng kiến xu hướng giảm và giá đang điều chỉnh.

Nếu chúng ta xem xét các chỉ số kỹ thuật, và rồi biểu đồ MACD, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã thoát khỏi biểu đồ và vào thời điểm hiện tại, chúng ta có tín hiệu để bán cặp tiền này. Khi chúng ta nhìn vào Stochastic trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta ngược lại lại thấy tăng. Bởi vì những chỉ số này không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào rõ ràng vào lúc này.

Tuy nhiên, nếu chúng ta đi xuống và nhìn vào biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy sự hình thành của hình "Đỉnh đảo ngược đôi", trông giống như biểu đồ 4 giờ "Đầu Vai" đảo ngược.

Những con số này là đảo ngược, do đó tốt nhất nên đợi giá tăng lên và kỳ vọng giá sẽ tăng lên mức 1.31. Sau đó, chúng ta có thể xem xét các hành vi tiếp theo của báo giá của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.