FX_IDC:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Phân tích GBPCHF ngày 0Change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level, excluding automobiles and gas stations;
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.