OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Gía phá vỡ vùng sideway trước đó quay trở lại test hợp lưu với trendline tăng
Khuyến nghị Buy TP SL như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.