ngobao1975

Kịch bản cho GCHF từ 25/2

ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GCHF phá kênh giá giảm D1, chờ giá phá vỡ đỉnh cũ liền kề và quay về test lại cản để buy. Nếu giá quay về dưới đường trendline giảm thì tiếp tục sell đến vùng giá 1.25-1.23
Bình luận:
Giá đã vượt qua đỉnh cũ chờ hồi về cản và có tín hiệu price action thì vào buy
Bình luận:
Giá đã phá trendline và đang quay về test hỗ trợ 1.30 đồng thời chạm trendline tăng của D1 trong ngắn hạn. Đây là vùng nhạy cảm ko nên giao dịch. Chờ đợi tín hiệu nếu break khỏi hỗ trợ thì sẽ test về hỗ trợ 1.28. Còn nếu có bộ nến quay đầu tăng thì tiếp tục mua đến 1.34
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.