BlackJack83

cặp ngoại hối GBP/CHF trong tuần tới

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
cặp ngoại hối GBP/CHF trong tuần tới tiếp tục ưu tiên đánh lên cản phía trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.