FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá đã hình thành hỗ trợ và đáy đôi.

Chúng ta có thể thấy một tín hiệu tăng tại khung H4. Chúng ta có thể vào lệnh ngay lúc này và TP theo 3 cấp độ

Gút lắc ae :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.