OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Xuất hiện các nến giảm dần tăng, đụng lại vùng cản trước đó và trendline tăng đã phá vỡ trước đó
Khuyến nghị Sell TP SL như hình
Bình luận: chạm SL xong mới xuống :((((((((
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.