OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đang biến động sideway trong 2 vùng cản
Canh buy chờ khi giá tiệm cận lại vùng cản dưới của biên độ sideway
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.