OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đang biến động sideway trong 2 vùng cản
Canh buy chờ khi giá tiệm cận lại vùng cản dưới của biên độ sideway