congminh222

GBPCHF Downtrend

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Khả năng cao (không chắc chắn nhé!), Tỷ lệ RR rất tốt, lệnh này tỷ lệ win khoảng 60% vì giờ hơi sớm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.