FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG


1. Tương quan Seller & Buyer: SELLER

2. Vùng đảo chiều tiềm năng: YES


II. CHẤT LƯỢNG LỆNH


1. Tín điệu đảo chiều uy tín: YES

2. Entry tối ưu: GOOD

3. Stoploss an toàn: YES

4. Target Price khả thi: YES
Đóng lệnh: đạt mục tiêu