OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá nén trong trên độ 2 vùng kháng cự
Khuyến nghị Sell TP SL như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.