NguyenThang33

Phân tích cặp Gbp/Chf - Xu hướng Long

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ đầu tiên tại 1.2894 và mức tăng mạnh có thể xảy ra trong thời gian tới.
Phân tích mây Ichimoku cũng đang cho thấy những dấu hiệu của áp lực tăng giá phù hợp với xu hướng tăng. RSI (89) cũng đang tiến gần đến ngưỡng hỗ trợ tăng dần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.