KiemcomCapital

GBPCHF Sell tiếp theo đà giảm mạnh ngày hôm qua

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Sell vùng 1.215x
SL 1.2185
TP 1 30 pip chốt 1/2
TP 2 1.208x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.