dinhchien

GBPCHF - Tăng tại Bat Pattern - Gdịch loại 3: 2% TK

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Daily tín hiệu phân kỳ thực
- H4, H1 tăng dần,
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.