Tony_Gao

Chiến lược GBPCHF

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF trên khung 4h đang phân kỳ và cũng xác nhận cho chúng ta lệnh sell ngon,,, nục tiêu như hình....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.