FSFI

GBPCHF- Cơ hội Bán ngắn hạn trong hôm nay

Giá xuống
FSFI Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Gbp/chf- H1 trong ngắn hạn đang có xu hướng đi ngang.
Tôi có một cơ hội bán ngắn hạn bằng mô hình Gartley.
Entry Limit: 1.21746
Stoploss: 1.22131
Target 1 ban đầu: 1.21379.
Target 2 ban đầu: 1.21147.
Lưu ý: Nếu điểm D của mô hình Gartley hoàn thiện cao hơn. Theo nguyên tắc của tôi sẽ kéo lại Fibonacci hồi quy của đoạn AD. Từ đó xác định lại Target 1 và Target theo vị trí của 38.2 và 61.8 hồi quy mới.
----
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro.
Bình luận:
Như tôi đã chia sẻ ở trên, Vì điểm D hoàn thiện có mức cao nhất là: 1.21978.
Do đó, tôi sẽ điều chỉnh lại target của mình. Bằng cách kéo Fibonacci hồi quy từ điểm A lên điểm D để tìm vị trí 38.2 và 61.8 mới.
Vậy, Target 1 mới (tại 38.2): 1.21516.
và Target 2 mới (Tại 61.8): 1.21228.
Nên chốt lời sớm hơn 1 pips cho thoải mái.
---
Nếu muốn học thêm kiến thức và thực chiến adavanced pattern, đừng ngại cho 1 follow nhé!
--
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro
Bình luận:
Thi trường tiếp tục tăng. Theo nguyên tắc, tôi kéo lại Fibonacci hồi quy 1 lần nữa để tìm mức 38.2 và 61.8 mới của đoạn AD làm target.
Target 1 mới: 1.21561
Target 2 mới: 1.21255
----
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro
Bình luận:
Nhờ việc quản trị lợi nhuận theo nguyên tắc. GBPCHF đã chạm cả 2 target.
Nếu các bạn muốn trao đổi thêm kiến thức, hãy follow mình nhé.
Xin cảm ơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.