NguyenThang33

Phân tích cặp GBP/CHF - Short

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá của cặp vẫn đang theo xu hướng giá giảm suốt từ năm 2000, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn theo dõi điểm vào lệnh thích hợp để tiếp tục lệnh short.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.