Forex9999

BUY GJ quanh 146 bằng tât cả những gì bạn có

Forex9999 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đã hình thành mô hình 2 đáy (H4) thêm vào đó đáy mới còn không qua được đáy cũ. Tại thời điểm hiện tại sau vài hôm thì GJ có xu hướng hồi về đúng vùng fibo 50 của H1 và tại đây tạo thành 1 vùng hỗ trợ rất mạnh tạo cú bật cho GJ.
- Để ý các nến xanh H4 có xu hướng dài hơn các nến giảm và cây H4 gần nhất rất dài thể hiện nó sẽ định hình xu hướng tiếp theo của GJ. nhiều khả năng GJ sẽ lên lại vung 150 có thể xa hơn là 155
- AE nghiên cứu cơ hội này có thể ăn 500-1000 pip GJ
THanksssss!!!!!!!!!!
Giao dịch đang hoạt động:
đã vào ở giá dưới 146 và chờ chốt ở 148 hoặc 150
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.