RobertDung

GBPJPY 1683/2021

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
97 lượt xem
2
- Cấu trúc giảm trên H1 đã hình thành
- Mô hình 2 đỉnh trên H1, đồng thời cấu trúc tăng đã phá vỡ
- Kỳ vọng TP về 148.633