Crocodie

Lệnh GJ ngày 06/01/2022

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Lệnh 1: H4 tăng H1 tăng
m15 giá quay trở lại key và momentum giảm sau đó xuất hiện mô hình nến đảo chiều => buy=> ngya sao đó giá đâm xuống cham vào sl
SAI: xu hướng ngắn hạn vẫn đang là 1 xu hướng giảm mạnh , giá chưa phá qua đc key của sóng nhỏ chưa nên vào lệnh mua
MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU CHỈ CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU MỘT XU HƯỚNG CHỨ KHÔNG NÊN XÁC NHẬN ĐẢO CHIỀU 1 XU HƯỚNG
Lệnh2 : giá dã phá qua key h1 và m15 , xu hướng hiện tại đã chuyển thành xu hướng giảm ,giá quay trở lại key fake xuất hiện 1 cây pin bar đẹp => sell
ngay khi giá chạm vào kháng cự gần nhất của khụng m5 dời sl về hòa vốn
ngay sau khi giá quay trở lại kháng cự khung m5 bật lên chạm vào sl
lệnh2 hòa vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.