Marker93

GBPJPY - Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn trên khung H4

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xu hướng giảm hiện đang tiếp diễn trên khung H4. Chúng ta chờ đợi giá break khỏi cú nén giữa đường EMA21 và cạnh dưới của hộp để tiến hành 1 lệnh Sell Stop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.