totti4friend

GBPJPY,D Chạm cản hổ trợ mạnh

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Theo phân tích, thì có thể GBPJPY sẽ di chuyển theo kịch bản như sau:
1. Chúng ta có thể Buy khi giá chạm cản hổ trợ và có tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- Điểm khuyến nghị vào lệnh: 139.697
- SL: 138.5
- TP: 142.8
2. Giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ. Đây có lẽ là lần “test” cản cuối cùng của thị trường tại mức hỗ trợ này trước khi phá vỡ.
- Điểm khuyến nghị vào lệnh: 138.5
- SL: 139.697
- TP: 136.6

Giờ thì chúng ta chờ đợi tín hiệu và vào lệnh
Good luck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.