GhostTraderIndexs

GJ Đấy đây rồi

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đáy được định sẳn tại vùng 145.183
Mọi người đăng kí thành viên tại Cộng Đồng F117, để cập nhật chiến lược giao dịch nhiều hơn