GhostTraderIndexs

GJ Đấy đây rồi

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đáy được định sẳn tại vùng 145.183
Mọi người đăng kí thành viên tại Cộng Đồng F117, để cập nhật chiến lược giao dịch nhiều hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.