SonPriceAction

GBPJPY canh short

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang hìn thành mô hình bear flag trên h4, canh short khi giá phá vỡ rising channel