levanlinhepi

08/02 - GBPJPY giao dịch với cú phá vỡ giả

Giá lên
PEPPERSTONE:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY sau khi phá vỡ đường xu hướng đã bẫy những chú gấu vội vàng, chúng ta có thể chờ đóng nến hiện tại để vào lệnh long.
Bình luận: Rời sl về điểm vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt tp, kèo rất tuyệt :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.